Aan de slag met basisvaardigheden

Zelf aan de slag met basisvaardigheden? Op deze pagina vinden scholen informatie, advies en hulp over evidence-informed werken, de interventiekaart, kerndoelen en expertisepunten.

Wat betekenen deze termen?

  • Evidence-informed werken: bij evidence-informed werken gebruikt een school kennis uit de wetenschap, de praktijk en de context van de eigen school om het onderwijs te verbeteren.
  • Interventiekaart basisvaardigheden: dit is een hulpmiddel voor alle scholen om evidence-informed te werken. De interventiekaart biedt kennis, handreikingen en inspiratie.
  • Kerndoelen basisvaardigheden: Voor onder meer de leergebieden Nederlands, rekenen-wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid worden nieuwe kerndoelen gemaakt.
  • Expertisepunten basisvaardigheden: De expertisepunten helpen en adviseren scholen bij het verbeteren van de basisvaardigheden.

Meer weten over de basisvaardigheden?

Hier volgt een kort overzicht van de vier basisvaardigheden:

  • Taal: de leerling is leesvaardig, mondeling taalvaardig, schrijfvaardig en beheerst de spelling van het Nederlands.
  • Rekenen-wiskunde: de leerling heeft een samenhangend inzicht in getallen, inzicht in maten en ruimtelijk inzicht.
  • Burgerschap: de leerling heeft de sociale en maatschappelijke vaardigheden die nodig zijn om mee te kunnen doen in de samenleving.
  • Digitale geletterdheid: de leerling begrijpt de digitale technologie van vandaag de dag. Hij of zij kan hiermee omgaan. Ook kan de leerling hier kritisch op zijn en de risico’s en mogelijkheden bewust gebruiken.

    En tot slot: de leerling kan inschatten welke kansen en risico’s de digitale technologie met zich meebrengt.
Een docent staat voor een digibord terwijl hij dingen uitlegt. Op het digibord is de aarde te zien vanuit de ruimte. Tegenover hem zitten verschillende leerlingen die naar hem luisteren.