Home

Samen werken aan duurzaam beter onderwijs. Met als doel dat elk kind goed leert lezen, rekenen en schrijven, digitaal vaardig is en weet hoe de samenleving werkt. Daar staat het Masterplan basisvaardigheden voor. 

Met dit programma wil het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap leraren helpen om het beste onderwijs te geven in taal, rekenen-wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. Want leerlingen die goed zijn in de basisvaardigheden, kunnen zich ontwikkelen en meedoen in de maatschappij. Op deze website staan informatie, inspiratieverhalen en evidence-informed interventies die scholen kunnen helpen het onderwijs in de basisvaardigheden te verbeteren.

Agenda

Startbijeenkomst in Rotterdam

In september organiseert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vier Startbijeenkomsten door het land voor alle po-, vo- en (v)so-scholen die gebruikmaken van de subsidieregeling Verbetering basisvaardigheden 2024 (VBV24). Hier gaan schoolleiders en leraren met elkaar in gesprek. Er zijn ook kennissessies over taal, rekenen-wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. Het doel van deze bijeenkomsten is om een basis te bieden voor het opstellen van een activiteitenplan voor de school.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Locatie volgt

Startbijeenkomst in Best

In september organiseert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vier Startbijeenkomsten door het land voor alle po-, vo- en (v)so-scholen die gebruikmaken van de subsidieregeling Verbetering basisvaardigheden 2024 (VBV24). Hier gaan schoolleiders en leraren met elkaar in gesprek. Er zijn ook kennissessies over taal, rekenen-wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. Het doel van deze bijeenkomsten is om een basis te bieden voor het opstellen van een activiteitenplan voor de school.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Locatie volgt

Startbijeenkomst in Arnhem

In september organiseert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vier Startbijeenkomsten door het land voor alle po-, vo- en (v)so-scholen die gebruikmaken van de subsidieregeling Verbetering basisvaardigheden 2024 (VBV24). Hier gaan schoolleiders en leraren met elkaar in gesprek. Er zijn ook kennissessies over taal, rekenen-wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. Het doel van deze bijeenkomsten is om een basis te bieden voor het opstellen van een activiteitenplan voor de school.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Locatie volgt

Praktijkverhalen

Nieuws

Meer nieuws