Home

Samen werken aan duurzaam beter onderwijs. Met als doel dat elk kind goed leert lezen, rekenen en schrijven, digitaal vaardig is en weet hoe de samenleving werkt. Daar staat het Masterplan basisvaardigheden voor. 

Met dit programma wil het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap leraren helpen om het beste onderwijs te geven in taal, rekenen-wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. Want leerlingen die goed zijn in de basisvaardigheden, kunnen zich ontwikkelen en meedoen in de maatschappij. Op deze website staan informatie, inspiratieverhalen en evidence-informed interventies die scholen kunnen helpen het onderwijs in de basisvaardigheden te verbeteren.

Agenda

OCW Dichtbij Den Bosch

In april en mei 2024 organiseert OCW vier fysieke bijeenkomsten voor de scholen die de subsidie Verbetering basisvaardigheden 2022 en 2023 ontvangen: OCW Dichtbij – Masterplan basisvaardigheden. Deze bijeenkomsten zijn op verschillende plekken in het land. Scholen krijgen hier informatie aangereikt, zodat zij zelf evidence-informed stappen kunnen maken.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Congrescentrum 1931 in Den Bosch

Praktijkverhalen