Expertisepunten basisvaardigheden

Voor meer hulp bij het verbeteren van de basisvaardigheden kunnen scholen terecht bij drie expertisepunten. Zij helpen en adviseren, door het bieden van de laatste informatie, tips, inspiratie en advies. Vragen stellen kan ook.

Op dit moment is er een expertisepunt voor rekenen-wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid:
-    Expertisepunt rekenen-wiskunde
-    Expertisepunt burgerschap
-    Expertisepunt digitale geletterdheid

De Kennistafel Effectief Leeronderwijs onderzoekt op verzoek van OCW in hoeverre er naast het bestaande aanbod behoefte is aan een expertisepunt taal.