Kerndoelen basisvaardigheden

Voor de leergebieden Nederlands, rekenen-wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid maakt het landelijk expertisecentrum voor het curriculum SLO samen met het onderwijsveld nieuwe kerndoelen. SLO heeft de conceptversie van de kerndoelen voor Nederlands, rekenen-wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid gedeeld. 

Een aantal scholen test deze kerndoelen nog. Daarna stelt SLO de kerndoelen bij als dit nodig is. In samenhang met de nieuwe kerndoelen wordt ook bepaald welke aanpassing van de referentiekaders Nederlands en rekenen-wiskunde wenselijk is. Daarnaast loopt er een traject voor nieuwe kerndoelen voor de andere leergebieden. 

Meer weten over de vernieuwde kerndoelen?
Lees de kamerbrief over nieuwe conceptkerndoelen Nederlands en rekenen-wiskunde.
Op de website van SLO staat meer informatie over de nieuwe kerndoelen. Actualisatie kerndoelen en examenprogramma’s - SLO