Evidence-informed werken

Bij evidence-informed werken gebruikt een school kennis uit de wetenschap, de praktijk en de context van de eigen school om het onderwijs in de basisvaardigheden te verbeteren.

Dat vraagt om een onderzoekende houding van schoolleiders, leraren en andere onderwijsprofessionals. Zo maken zij concrete interventies die passen bij hun leerlingen en de school.

Wat werkt voor de situatie op jouw school?

Belangrijk is de combinatie van kennis uit de wetenschap, de praktijk en de context van de eigen school. Wat op de ene school werkt, werkt misschien niet op de andere. De context van de school heeft invloed op hoe goed de aanpak of interventie werkt. Daarom is het belangrijk om je te verdiepen in waarom en onder welke voorwaarden een aanpak of interventie werkt. Daarna kijk je hoe de aanpak of interventie past bij jouw schoolsituatie.

Drie cirkels met daarin verschillende woorden. Samen geven ze de verschillende aandachtspunten binnen evidence-informed werken weer.

Onderzoekmatig en cyclisch werken aan onderwijsverbetering

Evidence-informed werken vraagt van scholen dat zij onderzoeksmatig en cyclisch werken aan onderwijsverbetering. Met andere woorden: regelmatig gegevens van onderzoeken verzamelen, toepassen en deze beoordelen volgens een vaste volgorde. Dat begint met een onderbouwd en gedragen verbeterplan.

Een visuele weergave met vijf cirkels en daarin een aantal kernwoorden. Samen geven de cirkels de cyclus van evidence-informed werken weer.

Meer weten over evidence-informed werken?

Op zoek naar kennis en concrete handvaten om aan de slag te gaan met evidence-informed werken? Lees de leidraad ‘Werken aan onderwijsverbetering’. Hierin staat ook hoe je een cultuur op school aanmoedigt die meer is gericht op onderzoek.

Het Platform Samen Onderzoeken ondersteunt dit met de Leeromgeving Onderzoekscultuur.

Op zoek naar hulp bij het maken van een probleemanalyse of het kiezen van een interventie of aanpak? Daar helpen deze praktijkkaarten van EducationLab bij: