Andere programma’s verbonden aan OCW

Om de basisvaardigheden te verbeteren, zijn nog meer zaken belangrijk. Denk aan kansengelijkheid, het lerarentekort en onderwijskwaliteit. Daarom is het programma Masterplan basisvaardigheden verbonden met verschillende andere programma’s bij OCW en daarbuiten. Zoals:

 • Ontwikkelkracht is ontstaan dankzij partijen uit het onderwijsveld en de wetenschap en financiering uit het Groeifonds. Ontwikkelkracht is er om de kwaliteit van het onderwijs duurzaam te verbeteren.
  Meer informatie over Ontwikkelkracht
 • Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is in 2020 ingericht. Dit programma helpt scholen leervertragingen en het verminderde welbevinden van leerlingen en studenten aan te pakken, ontstaan door corona. Dit programma loopt tot en met het schooljaar 2024-2025 voor funderend onderwijs.
  Meer informatie over Nationaal Programma Onderwijs
 • De Gelijke Kansen Alliantie (GKA) is in 2016 opgericht om kansenongelijkheid te verminderen. Door toegankelijk en kwalitatief goed onderwijs aan te moedigen, overgangen in het onderwijs te verbeteren en thuis, school en omgeving met elkaar te verbinden.
  Meer informatie over Gelijke Kansen Alliantie
 • De aanpak lerarentekort is er om aandacht te vragen voor de personeelstekorten in het onderwijs.
  Meer informatie over Aanpak lerarentekort
 • Goed Worden, Goed Blijven (GWGB) is er voor scholen in het primair onderwijs die het oordeel onvoldoende of zeer zwak hebben gekregen van de Inspectie van het Onderwijs. Voor scholen die dit oordeel dreigen te krijgen, is er Goed Worden, Goed Blijven + (GWGB+). Het programma wordt aangeboden door de PO-Raad.
  Meer informatie over GWGB en GWGB+
 • Leren verbeteren is er voor scholen in het voortgezet onderwijs die het oordeel onvoldoende of zeer zwak hebben gekregen. Ook voor scholen die dit dreigen te krijgen van de Inspectie van het Onderwijs.
  Meer informatie over Leren verbeteren