Interventiekaart basisvaardigheden

De interventiekaart is een hulpmiddel voor alle scholen. Deze interventiekaart helpt om evidence-informed te werken aan het verbeteren van de basisvaardigheden. Het biedt kennis, handreikingen en inspiratie om het onderwijs in taal, rekenen-wiskunde, digitale geletterdheid en burgerschap duurzaam te verbeteren. De kaart is bedoeld voor schoolleiders en leraren in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs.

OCW werkt deze pagina regelmatig bij. Hierbij voegt OCW nieuwe interventies en kennis toe.

Een visuele weergave met vijf cirkels en daarin een aantal kernwoorden. Samen geven de cirkels de cyclus van evidence-informed werken weer.

Hulp bij het lezen

De interventiekaart is ingedeeld per basisvaardigheid. Onder de kop ‘Verrijk je kennis’ staan links naar de laatste wetenschappelijke kennis binnen een kennisdomein. Die kennis helpt wanneer je rondkijkt of je verdiept in een passende aanpak. Onder ‘Handreikingen’ staan meer informatie, tips en inspiratie om die kennis toe te passen.

Taal

Verrijk je kennis

Handreikingen

Rekenen-wiskunde

Verrijk je kennis

Handreikingen

Burgerschap

Verrijk je kennnis

Handreikingen

Digitale geletterdheid

Verrijk je kennis

Handreikingen

Leergebiedoverstijgend

Bij het verbeteren van de basisvaardigheden werk je als school ook aan andere activiteiten. Dit zijn randvoorwaarden die leerlingen nodig hebben om te kunnen leren. Deze randvoorwaarden zijn overkoepelend en daarom noemen we ze leergebiedoverstijgend. Voorbeelden zijn:

  • Formatief evalueren;
  • Pedagogisch-didactische vaardigheden van leraren;
  • Verbeteren van analyseren van leerlingresultaten;
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen;
  • Zelfregulerend leren;
  • Differentiatie.

Meer weten of zelf aan de slag gaan hiermee? Ook voor deze en andere randvoorwaarden biedt het NRO kennis en handreikingen.