Verbetering aanpak basisvaardigheden op scholen werpt eerste vruchten af

Iedere leerling moet goed kunnen lezen, schrijven en rekenen, digitaal vaardig zijn en weten hoe onze samenleving werkt. Steeds meer scholen zijn hier keihard mee aan de slag. Met hulp van het Masterplan basisvaardigheden krijgt nog voor de zomer ruim 60 procent van de leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs hierbij extra ondersteuning. Een meerderheid van de scholen lukt het om hun verbeterplannen goed uit te voeren. Ook ziet een deel van de scholen al eerste resultaten. Dit schrijft minister Mariëlle Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) in de vierde voortgangsbrief Masterplan basisvaardigheden.

Een docent staat voor een digibord terwijl hij dingen uitlegt. Op het digibord is de aarde te zien vanuit de ruimte. Tegenover hem zitten verschillende leerlingen die naar hem luisteren.
Een docent geeft les aan leerlingen op een middelbare school.

Koers houden

Belangrijk is nu om deze koers vast te houden, zegt minister Paul: “Goed kunnen lezen, schrijven en rekenen heb je overal voor nodig. Of je nu een sollicitatiebrief schrijft of wilt checken of je genoeg geld hebt voor je vakantie. Ik ben trots op al die leraren, schoolleiders en andere onderwijsprofessionals die hier volop mee bezig zijn. Maar we zijn er nog niet. Daarom is het belangrijk dat we hiermee ook de komende jaren blijven doorgaan.”

Subsidie Verbetering basisvaardigheden

Inmiddels werken ruim 3.000 scholen met de subsidie Verbetering basisvaardigheden. Daar komen voor de zomervakantie nog 2.150 scholen bij. Een deel van de scholen die de subsidie ontvangen, krijgt ondersteuning van onderwijscoördinatoren van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zo zorgen zij ervoor dat de aanpak gebaseerd is op inzichten uit de wetenschap en de onderwijspraktijk. Het is de bedoeling dat scholen vanaf 2027 gebruik kunnen maken van een nieuwe vorm van bekostiging om de basisvaardigheden blijvend te verbeteren. Dankzij deze  gerichte bekostiging weten scholen beter hoeveel geld ze hieraan kunnen besteden, waardoor ze ook voor de langere termijn plannen kunnen maken.

Herziening curriculum

Het afgelopen half jaar zijn alle kerndoelen voor de basisvaardigheden Nederlands, rekenen-wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid in concept opgeleverd. Ze worden nu in de praktijk beproefd. De kerndoelen van de overige leergebieden worden in het najaar van 2024 verwacht. Alle scholen kunnen naar verwachting in het schooljaar 2026/2027 aan de slag met de kerndoelen voor de basisvaardigheden. De curriculumherziening vraagt om het maken van keuzes en focus. Om de overladenheid in het lesprogramma terug te dringen en alle leerlingen een stevige basis te geven.

Meer weten?

Meer informatie over het Masterplan Basisvaardigheden en de subsidieregeling is te lezen op deze website.

Een visuele weergave van tekst die uitlegt hoe wordt gezorgd voor betere basisvaardigheden