Vakoverstijgend rekenen-wiskunde vo

Op het Alfrinkcollege in Deurne werken de leerkrachten toe naar dezelfde rekenaanpak bij elk vak. Met als resultaat straks een meer uniforme didactiek waarmee leerkrachten het rekenen op dezelfde manier uitleggen. Dit helpt leerlingen om de rekenvaardigheden beter onder de knie te krijgen. De gouden tip van wiskundedocent Marjolein van Zeelandt: ‘Doe het samen.’

*Opzwepende muziek*

Marjolein van Zeelandt – Wiskundedocent:
We gaan kijken hoe je een percentage kan berekenen met een verhoudingstabel.

Logo Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verschijnt in beeld.

Beeldtekst: IVO-Deurne Alfrinkcollege.
Voortgezet onderwijs Deurne.
Masterplan Basisvaardigheden.

*Opzwepende muziek*

Wilco Meijer – Onderwijscoördinator OCW:
Alleen al om hier te komen vandaag, heb ik heel veel moeten rekenen. Hoe laat moet ik van huis? Hoeveel tijd kost dat? Hoeveel overstaptijd heb ik? Zonder rekenen kom je eigenlijk helemaal nergens. We moeten aan de basisvaardigheid rekenen-wiskunde werken, omdat we merken in Nederland dat we langzaam in een dalende trend zitten. We presteren nog steeds heel goed in rekenen-wiskunde. Maar een dalende trend moet je gewoon om gaan keren.

Marjolein van Zeelandt – Wiskundedocent:
Veel mensen denken bij rekenen meteen aan wiskunde. Maar rekenen-wiskunde zit in veel meer vakken dan alleen wiskunde. Je vindt bijvoorbeeld procentrekenen bij economie, het schaalrekenen bij aardrijkskunde en met natuur- en scheikunde heb je veel te maken met meten en meetkunde.

Wilco Meijer – Onderwijscoördinator OCW:
En eigenlijk is het iedere keer ongeveer hetzelfde wat je uitrekent. En de methodes zijn allemaal op een verschillende manier gemaakt. Zo is het eigenlijk gegroeid dat rekenen heel moeilijk gemaakt wordt voor zwakkere rekenaars. Terwijl als een school de keus maakt: we doen dat allemaal op dezelfde manier, dan wordt het voor de leerlingen veel simpeler. En wordt rekenen ook een minder groot probleem.

Sam Stoffels – Leerling klas 1:
Ik zou het heel fijn vinden als je bij alle vakken op dezelfde manier een som moet uitrekenen.

Britt de Keizer – Leerling klas 1: Dat vind ik op zich wel fijn, want als je bij elk vak hetzelfde te horen krijgt, dan krijg je het ook makkelijker in je hoofd.

*Onverstaanbaar*

Marjolein van Zeelandt – Wiskundedocent:
Wij willen eigenlijk dat het gaat opleveren dat we een meer uniforme didactiek hebben, zodat we het allemaal op dezelfde manier uitleggen, waardoor we ook op elkaars uitleg kunnen voortborduren en sneller in kunnen gaan. En dat er bij de leerlingen dus geen verwarring meer is van: wat moet nu waar staan of welke formule moet ik gebruiken? Maar dat het overal hetzelfde is. Vragen nog hierover?

Wilco Meijer – Onderwijscoördinator OCW:
Er zijn scholen die werken met vakoverstijgend rekenen en die hebben meer leerlingen die bètavakken kiezen. Dus het levert op dat meer mensen vakrichtingen gaan kiezen die heel belangrijk zijn voor het land. Want we komen techniekmensen aan alle kanten tekort.

*Muziek*

Marjolein van Zeelandt – Wiskundedocent:
Omdat we merkten dat we allemaal verschillende didactieken gebruikten, ben ik aan de slag gegaan met m'n economie-collega om te kijken: welke vakken maken gebruik van rekenen-wiskunde-onderwerpen en hoe leggen die vakken dat onderwerp uit? Vervolgens zijn we met alle vaksecties bij elkaar gekomen, waar rekenen-wiskunde in terugkomt, om te gaan kijken: hoe leg je een bepaald onderwerp uit en waarom doe je dat? En hoe wil je dat leerlingen het opschrijven? We hebben dan verschillende manieren gezien om vervolgens te concluderen: deze gaan we allemaal gebruiken. Die didactieken die we uiteindelijk dus met z'n allen hebben gekozen, hebben we op rekenkaarten verwerkt. En die rekenkaarten die zijn voor onze collega's, dus onze docenten. Zodat ze snel kunnen zien als ze een bepaald onderwerp gaan bespreken van: dat leggen we hier op deze school op deze manier uit en de leerlingen hebben dat ook op deze manier gekregen.

*Muziek*

Wilco Meijer – Onderwijscoördinator OCW:
Het is best een enorme klus om dit te doen. Maar als je een begin maakt en je gaat daarmee verder, kun je al vrij makkelijk stevige resultaten boeken. Het is wel ook werk wat mensen, als ze het eenmaal aan het doen zijn, ook leuk vinden. Dus dan is het ook fijn om te doen.

Marjolein van Zeelandt – Wiskundedocent:
De gouden tip is eigenlijk om het samen te doen. Dus niks op te leggen aan anderen, maar echt samen in overleg te gaan wat jullie de beste manier vinden om zo ook samen tot een eindproduct te komen. Wat je dus ook echt samen hebt gedaan.

Wilco Meijer – Onderwijscoördinator OCW:
Nou, als scholen vragen hebben over hoe je dit aanpakt, kunnen ze het Expertisepunt Rekenen-Wiskunde benaderen. Daar kun je met al je vragen over rekenen en wiskunde terecht en adviseurs inhuren om je verder te helpen als je die nodig hebt.

*Muziek eindigt*

Logo Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verschijnt in beeld.

Beeldtekst: Van een goede basis naar een betere kans. www.masterplanbasisvaardigheden.nl. Masterplan Basisvaardigheden.