Masterplan basisvaardigheden

Scholen en leraren helpen om het beste onderwijs te geven in taal, rekenen-wiskunde, digitale geletterdheid en burgerschap. Dat is de reden dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) met het Masterplan basisvaardigheden is gestart. 

Het doel is de basisvaardigheden van leerlingen duurzaam te verbeteren. Zowel in het primair (speciaal) onderwijs als in het voortgezet (speciaal) onderwijs. Dit is belangrijk en waardevol voor onze maatschappij. Want een leerling die de basisvaardigheden goed beheerst, kan zich ontwikkelen en meedoen in onze samenleving.

De maatregelen van het Masterplan

Het Masterplan basisvaardigheden is een integraal en duurzaam programma voor de lange termijn, opgesteld met het onderwijsveld.

Onderdeel hiervan zijn verschillende maatregelen, zoals de subsidie Verbetering basisvaardigheden voor scholen. Hierbij geven onderwijscoördinatoren van OCW inhoudelijke begeleiding.

Daarnaast wil het ministerie van OCW evidence-informed onderwijs ondersteunen en aanmoedigen. Dit doet OCW door de kennisbasis van scholen uit te breiden, door nieuw onderzoek uit te laten voeren en door kennis uit de wetenschap beschikbaar te maken voor onderwijsprofessionals. Hierbij krijgen zij ook praktische handvaten en goede voorbeelden aangereikt. Daarnaast organiseert OCW (online) bijeenkomsten waar scholen kennis en ervaringen uitwisselen.

Op zoek naar hulp op het mbo of voor volwassenen? Bekijk dan:


Meer weten?