Subsidie Verbetering basisvaardigheden

Scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs kunnen de subsidie Verbetering basisvaardigheden aanvragen. 

Scholen gebruiken de subsidie voor evidence-informed interventies. Hiermee verbeteren zij de basisvaardigheden van hun leerlingen. Ruim drieduizend scholen werken al met de subsidie. Dit doen de scholen soms met begeleiding van een onderwijscoördinator van OCW.

Ook subsidie aanvragen voor jouw school?

Ga naar de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I)

Prioriteitsscholen krijgen voorrang

Werk je op een school die het oordeel voldoende of zeer zwak heeft gekregen van de Inspectie van het Onderwijs? Dan krijgt deze school voorrang bij het verbeteren van de basisvaardigheden. Voor deze scholen is er een speciale subsidieregeling. De prioriteitsscholen krijgen naast geld ook hulp en begeleiding van een onderwijscoördinator in dienst van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Zo komen de extra middelen terecht bij de scholen en leerlingen die dit het hardst nodig hebben. Ook de scholen in Caribisch Nederland krijgen voorrang.

Save the date: startbijeenkomsten in september

In september 2024 organiseert het ministerie van OCW verschillende regionale startbijeenkomsten. De startbijeenkomsten zijn bedoeld voor de scholen die in 2024 de subsidie Verbetering basisvaardigheden krijgen. Hier gaan schoolleiders en leraren met elkaar in gesprek. Er zijn ook kennissessies over taal, rekenen-wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. Het doel van deze bijeenkomsten is om een basis te bieden voor het opstellen van een activiteitenplan voor de school.

Verschillende kinderen tussen de 7 en 10 jaar spelen en kleuren aan een grote tafel