Begeleiding van OCW-onderwijscoördinatoren

Scholen die de subsidie Verbetering basisvaardigheden ontvangen, kunnen op verschillende manieren begeleiding krijgen van een onderwijscoördinator die in dienst is van het ministerie van OCW.

Hoe helpen de onderwijscoördinatoren jouw school?

Prioriteitsscholen en scholen die de aanvullende subsidie krijgen, ontvangen meerdere jaren één op één begeleiding van een onderwijscoördinator. De onderwijscoördinator bekijkt welke stappen een school kan zetten om het onderwijs te verbeteren. Dit gebeurt in overleg met de school. In dit proces heeft de school altijd de regie. De coördinatoren denken mee, ontzorgen en helpen. Zij nemen geen beslissingen voor de school en verplichten de school niet tot interventies.

Leernetwerken

Andere scholen kunnen meedoen met een regionaal leernetwerk. Hierbij worden vier tot zes scholen aan elkaar gekoppeld, op basis van hun behoeften. Zij leren van en met elkaar door onder meer bij elkaar op schoolbezoek te gaan. Elk bezoek duurt ongeveer een dag. Het bezoek staat in het teken van de verbeterwens van de school die de andere scholen ontvangt. Zo geeft de school een presentatie, zijn er klassenobservaties in duo’s en is er een nabespreking. Daarin bespreken de duo’s wat zij hebben gezien en wat een goede aanpak kan zijn. Een onderwijscoördinator van OCW begeleidt het netwerk. De scholen komen ongeveer zes keer bij elkaar, verspreid over twee jaar.

Startbijeenkomsten

In september organiseert het ministerie van OCW verschillende regionale startbijeenkomsten. Hier gaan schoolleiders en leraren met elkaar in gesprek. Er zijn ook kennissessies over taal, rekenen-wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. Het doel van deze bijeenkomsten is om een basis te bieden voor het opstellen van een activiteitenplan voor de school.

Ondersteuning vanuit het Masterplan

Onderwijscoördinatoren Sam en Miranda helpen scholen door heel Nederland om het onderwijs in de basisvaardigheden te verbeteren. Door langs te gaan en met scholen te praten over de basisvaardigheden. Als een positief, kritische vriend: laagdrempelig, prettig en gericht op het samen beter worden. Basisschooldirecteur Martijn Bakker is enthousiast en tipt andere scholen: ‘Niet twijfelen, doen.’ Bekijk de video:

*Positieve muziek* 
Logo Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap staat in beeld. 
Beeldtekst: Ondersteuning vanuit het Masterplan. 
Masterplan Basisvaardigheden. 

Sam van der Pijl – Onderwijscoördinator OCW: 
De laatste jaren zien we dat er een dalende trend is in de resultaten van de basisvaardigheden: taal, rekenen-wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. Daarover maken wij ons zorgen. Mede daarom is het Masterplan basisvaardigheden ontwikkeld, waarbij we scholen willen stimuleren en ondersteunen, om tot een verbetering van het onderwijs van de basisvaardigheden te komen. 

Miranda van Baaren – Onderwijscoördinator OCW: 
Het Masterplan basisvaardigheden is bedoeld voor scholen uit het primair onderwijs, dus het po, uit het voortgezet onderwijs, het vo, maar ook het sbo en het so. Eigenlijk het funderend onderwijs in Nederland. 

*Muziek*

Miranda van Baaren – Onderwijscoördinator OCW: 
Als onderwijscoördinator komen wij langs bij de scholen. We reizen ook door heel Nederland, van Friesland tot Limburg, en we gaan met de scholen echt in gesprek. Wij komen ook allemaal uit het veld. We hebben allemaal een onderwijsachtergrond. En met scholen praten we over de basisvaardigheden.Hoe kan je dat nou goed neerzetten? 

Sam van der Pijl – Onderwijscoördinator OCW: 
Voor de zeer zwakke en onvoldoende scholen is er een-op-een begeleiding vanuit de onderwijscoördinatoren van OCW. Dan komen we langs op school om mee te denken aan een duurzaam en evidence-informed verbetering van het onderwijs van basisvaardigheden. Scholen met een voldoende beoordeling kunnen ook ondersteuning aanvragen. En daar wordt ondersteuning aangeboden door middel van een leernetwerk. Deze leernetwerken gaan van start op de verschillende scholen. Daar gaan de scholen bij elkaar 
en met elkaar leren. Waarbij de schoolleiders een belangrijke rol spelen om hun leerkrachten en hun docenten daarin te kunnen faciliteren. 

*Muziek* 

Miranda van Os – Directeur Basisschool De Hazesprong, Nijmegen: 
Onze school heeft ook ondersteuning gekregen van OCW. Daar wordt eigenlijk best wel negatief over gedacht. Ik dacht zelf ook: wat komen zij extra brengen in de klas? Moeten wij ons verantwoorden, of moeten we cijfers laten zien? Maar het is eigenlijk totaal het tegenovergestelde. Het is vooral ondersteuning. Samen opdenken, meekijken naar: wat is er eigenlijk allemaal te vinden aan materiaal, aan literatuur, waar je uit kunt putten om het beter te doen? 

Sam van der Pijl – Onderwijscoördinator OCW: 
We hebben een heel divers team met allerlei verschillende achtergronden. Zo hebben we een specialist op het gebied van taal, rekenen-wiskunde, burgerschap, en digitale geletterdheid. 

Miranda van Baaren – Onderwijscoördinator OCW: 
Als ik naar een school ga met een digitale-geletterdheid-vraag, dan neem ik Sam mee. 

*Muziek* 

Martijn Bakker – Directeur Basisschool ‘t Hof van Rhijnhuyzen, Nieuwegein: 
Samenwerking met de coördinatoren was laagdrempelig, prettig en het is echt gericht op ‘samen’. Samen zorgen dat we beter worden. En daar heb ik een enorm prettige ervaring mee. Dat heeft ook contact opgeleverd, wat tot meer leidde. We zijn een keer in Den Haag geweest om op het ministerie zelf te kijken. Dat symboliseert ook een beetje dat het echt anders gaat dan dat je dat normaal gesproken met een willekeurige andere subsidie hebt. 

Miranda van Baaren – Onderwijscoördinator OCW: 
De school houdt altijd de regie. Wij denken mee met de school. We stellen kritische vragen. Zie ons eigenlijk als een positief-kritische vriend. We willen de school helpen om
de basisvaardigheden te verbeteren en goed neer te zetten, maar ook op een duurzame manier. Dat als de subsidie afgelopen is, het er ook staat. Dat er mensen geprofessionaliseerd zijn en dat je kartrekkers hebt. Dat er goed onderzoek gedaan is naar de basisvaardigheden, op een evidence-informed manier. Dus dat er gekeken is naar wat er
gebaseerd is op de wetenschap, maar dat er ook gekeken wordt bij elkaar in de klassen. En dat er dan iets staat, waar elke school trots op is en ook trots op kan zijn. 

Peter Kooy – Directeur Basisschool De Spits, Utrecht: 
Wat we hier hebben gezien is dat juist de helpende hand, het meedenken,
het coachen van ons in het proces van de basisvaardighedensubsidie, heel helpend geweest is en ook versterkend. En het heeft ook de opinie over het denken over het ministerie veranderd. Het heeft professionals in hun kracht gezet. 

Martijn Bakker – Directeur Basisschool ‘t Hof van Rhijnhuyzen, Nieuwegein: 
Als je nu kijkt naar wat de subsidie heeft opgeleverd: het is echt heel erg ingezet op dingen die in de klas nodig zijn. Dat heeft tot gevolg dat er een enorme verbeterslag plaatsvindt. Je ziet dat kinderen daar uiteindelijk beter van worden, maar stiekem dus ook de leerkrachten. Het is geweldig. Je wordt er echt beter van, je onderwijs gaat groeien, het contact is hartstikke stimulerend. Niet twijfelen, doen.

*Muziek*  

Logo Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verschijnt in beeld. 

Beeldtekst: Een goede basis voor een betere kans. 
Masterplan Basisvaardigheden.

*Muziek eindigt*