Lezen aanmoedigen

OCW stopt ook veel energie in aanpakken die ervoor zorgen dat leerlingen binnen en buiten de school meer lezen. Zodat zij zich op taalgebied beter ontwikkelen, meer leesplezier krijgen en meer mediawijs worden. 

Hierbij gaat het om aanpakken waarvan bewezen is dat ze werken, zoals de Bibliotheek op School. Bij dit programma werken gemeenten, bibliotheken en scholen samen met Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek. Onderzocht wordt wat er nodig is om de Bibliotheek op School verder te verduurzamen op de lange termijn.

Meer weten over de verschillende aanpakken?
Lees voor meer informatie de kamerbrief over het versterken van het stelsel van openbare bibliotheken. Op zoek naar tips of zelf aan de slag op school? Kijk voor kennis en succesvolle voorbeelden op: