Bijeenkomsten OCW Dichtbij

In april en mei 2024 organiseert OCW vier fysieke bijeenkomsten voor de scholen die de subsidie Verbetering basisvaardigheden 2022 en 2023 ontvangen: OCW Dichtbij – Masterplan basisvaardigheden. Deze bijeenkomsten zijn op verschillende plekken in het land. Scholen krijgen hier informatie aangereikt, zodat zij zelf evidence-informed stappen kunnen maken. Het programma bestaat uit:

 • Informatiesessies over de vier basisvaardigheden;
 • Inspiratiesessies over de volgende leergebiedoverstijgende thema’s:
  - Het jonge kind;
  - Datagericht werken;
  - Hoge verwachtingen;
  - Ouderbetrokkenheid;
  - Meertaligheid;
  - Werken aan onderwijsverbetering;
 • Podiumsessies waar scholen hun stappen voor verbetering aan andere scholen presenteren;
 • Informatiemarkt met publieke partijen.