Evidence-informed werken

Op basisschool de Hazesprong in Nijmegen werkt directeur Miranda van Os samen met haar collega’s sinds een jaar evidence-informed aan het verbeteren van reken- en burgerschapsonderwijs. Daarbij maken zij gebruik van kennis uit de wetenschap, de praktijk en de eigen schoolcontext. Gouden tip van Miranda: ‘Als je iets wilt veranderen, moet je lef hebben’.

*Muziek speelt* Logo Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap staat in beeld. Beeldtekst: De Hazesprong. Primair onderwijs Nijmegen. Masterplan Basisvaardigheden. Miranda van Os – Directeur van De Hazesprong: De Hazesprong heeft enige tijd geleden redelijk zwaar weer gehad. Door allerlei omstandigheden zijn ze toen onvoldoende beoordeeld door de Inspectie, en die onvoldoende zat hem met name op de kwaliteitszorg. De school was daar alweer goed mee aan de slag gegaan. Er is een verbeterplan geweest en toen ik hier kwam werken was vooral de opdracht: ga dat doorontwikkelen. Ga met dat team aan de slag en zorg dat je die kwaliteitszorg gewoon beetpakt en de school mooi op de kaart zet. Siebe ten Have – Onderwijscoördinator OCW en leraar po: Evidence-informed werken is een aanpak of werkwijze waarbij je op school, als schoolleider of leraar of intern begeleider, gebruikmaakt van kennis uit wetenschappelijk onderzoek, naast de eigen praktijkkennis die je al hebt. De context van de school is daar een enorm grote factor ook in. Want niet alles werkt overal, maar door je te laten informeren kun je wel je gereedschapskist als leraar uitbreiden en je vakmanschap daardoor versterken. Anna Verhoek – LC-leerkracht met specialistische hoogbegaafdheid: Het fijne aan evidence-informed werken vind ik dat je met het idee meegroeit. Het is niet zo dat het plan helemaal van tevoren vaststaat, maar dat je eigenlijk elke keer een stapje zet en dat je na een aantal stapjes terug kan kijken en denkt: hé, we hebben eigenlijk toch al wel een hele weg afgelegd. Miranda van Os – Directeur van De Hazesprong: Nu klinkt onderzoek eigenlijk heel zwaar. Mensen denken vaak: oh, dan moeten we echt helemaal in de literatuur duiken. Maar tegenwoordig kun je luisteren naar een podcast, je kunt webinars volgen, waar ieder eigenlijk op zijn eigen manier geïnspireerd kan worden en onderzoek kan doen naar wat werkt. Siebe ten Have – Onderwijscoördinator OCW en leraar po: Door kleine succeservaringen op te doen, bijvoorbeeld door met een klein artikel te beginnen, dat te bediscussiëren met elkaar en te vertalen naar je eigen klas of school. Dat kan al een enorm verschil maken. Juul Hochstenbach – leerkracht en kartrekker:   Sinds dit jaar zijn de vaklessen geclusterd. Dus bijvoorbeeld gym en dans maar ook drama. Die lessen die komen na elkaar en dan heb ik echt een uur om mijn lessen samen met mijn parallelcollega voor te bereiden.   Anna Verhoek – LC-leerkracht met specialistische hoogbegaafdheid: Voorheen werden lange termijnplannen eigenlijk na schooltijd gemaakt en nu daar tijd voor is, tijdens de werkdag al, merk ik dat ik veel meer energie heb om na te denken over hoe je stap voor stap eigenlijk verder kan komen. Juul Hochstenbach – leerkracht en kartrekker:   Het is heel fijn om echt even tijd te hebben, om even uit te zoomen: wat is die hele week het leerdoel? De andere collega heeft ook vaak tips met: nou, zo pak ik dat aan. En zo kom je samen echt tot betere lessen. Anna Verhoek – LC-leerkracht met specialistische hoogbegaafdheid: Laatst bij het thema 'het brein' hebben we eigenlijk het hele thema zelf bedacht en ook gelijk toegepast in de klas. Het is heel leuk om te zien wat voor effect dat heeft op de klas en om daar dan vervolgens weer op verder te bouwen. Juul Hochstenbach – leerkracht en kartrekker:   Doordat ik tijd heb om me er inhoudelijk in te verdiepen merk ik dat ik anderen wel inspireer en dat andere collega's ook dingen gaan uitproberen. Het werkt heel motiverend. Anna Verhoek – LC-leerkracht met specialistische hoogbegaafdheid: Ik merk dat ik heel veel energie krijg van dingen aanpakken. Juul Hochstenbach – leerkracht en kartrekker:   Door het op deze manier aan te pakken voel ik me wel echt zelfverzekerd in dat we het goede voor de kinderen doen. Ik denk dat we op die manier hen het meest kunnen leren. Miranda van Os – Directeur van De Hazesprong: Mijn gouden tip: als je wil veranderen, moet je lef hebben om het gewoon echt anders te doen. *Muziek eindigt* Logo Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verschijnt in beeld. Beeldtekst: Een goede basis voor een betere kans. Masterplan Basisvaardigheden.