Vierde voortgangsbrief Masterplan basisvaardigheden

In deze brief informeert minister Mariëlle Paul de Tweede Kamer over de voortgang van het Masterplan basisvaardigheden. Deze brief gaat ook in op de herziening van het curriculum en de plannen voor een nieuwe vorm van gerichte bekostiging.