04 oktober Masterclass digitale geletterdheid vo door SLO

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum -
  • Tijd -
  • Locatie SLO Amersfoort

Stationsplein 1
3818 LE Amersfoort

Het implementeren van digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs start met een visie. Het SLO organiseert een masterclass voor iedereen die een schoolteam wil begeleiden bij de implementatie van digitale geletterdheid. De masterclass wordt gegeven door Thijs Goedegebure en Lyanca, van de groep Curriculumontwikkelaars digitale geletterdheid vo.

Tijdens de masterclass wordt ingegaan op de verschillende facetten van digitale geletterdheid waarbij de rol van visievorming centraal staat. Hierbij wordt het visiespel digitale geletterdheid ingezet als aanpak voor het samenstellen van een visie. Er worden ervaringen opgedaan met verschillende werkvormen om het gesprek te voeren en te kaderen. Ook komt het vervolg van de implementatie aan bod. Iedere deelnemer krijgt tijdens de masterclass het visiespel digitale geletterdheid uitgereikt en is na afloop in staat dit in te zetten in de onderwijspraktijk van het voortgezet onderwijs.

Meer informatie is hier te vinden.