12 september Startbijeenkomst in Best

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd -
 • Locatie Locatie volgt

In september organiseert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vier Startbijeenkomsten door het land voor alle po-, vo- en (v)so-scholen die gebruikmaken van de subsidieregeling Verbetering basisvaardigheden 2024 (VBV24). Hier gaan schoolleiders en leraren met elkaar in gesprek. Er zijn ook kennissessies over taal, rekenen-wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. Het doel van deze bijeenkomsten is om een basis te bieden voor het opstellen van een activiteitenplan voor de school.

Wat bieden de Startbijeenkomsten?

 • Inspirerende kennis en nieuwe inzichten over taal, rekenen-wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid om de subsidie VBV24 duurzaam, evidence-informed in te zetten.
 • Informatie over de manieren waarop OCW scholen kan ondersteunen bij het verbeteren van de basisvaardigheden: met individuele begeleiding of een begeleid leernetwerk. Scholen kunnen zich tijdens de Startbijeenkomsten direct aanmelden voor deelname aan een begeleid leernetwerk!
 • Een informatiemarkt met expertisepunten en andere publieke organisaties waarmee de school in gesprek kan gaan over de verbeterplannen voor de school en mogelijke ondersteuning daarbij.
 • Ontmoetingen met andere scholen uit de regio die ook de subsidie VBV24 hebben gekregen en werken aan de basisvaardigheden tijdens rondetafelgesprekken!

Data en locaties

 • Dinsdag 10 september 2024 in Rotterdam 
 • Donderdag 12 september 2024 in Best  
 • Woensdag 18 september 2024 in Arnhem 
 • Donderdag 26 september 2024 in Groningen 

Aanmeldingen en vragen

Scholen die de subsidie VBV24 ontvangen, ontvangen een uitnodiging met een link naar de registratiepagina via de e-mail.
Heeft u vragen? Neem dan contact op via masterplanbasisvaardigheden@minocw.nl.